CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z konference - Mantasoa (Madagaskar)

Doc. Mgr. et Mgr. Bryja Ph.D. se 11.-18.4.2015 aktivně zúčastnil tradiční konference The 12th African Small Mammal Symposium zaměřené na ekologii, biodiverzitu a medicínský význam drobných afrických savců. Jako hlavní prezentující autor zde na pozvání organizátorů přednesl přednášku "Genetic structure of rodents in Zambezian savannah - the role of rivers, mountains and climatic changes", kde byly prezentovány recentní výsledky rozsáhlého genetického výzkumu, který byl částečně realizován i za využití genotypizačních přístupů tzv. Next generation sequencing (NGS). Kromě hlavní přednášky byl dále spoluautorem jedné další přednášky a jednoho posteru.

Prezentované využití NGS metod, konkrétně 454 pyrosekvenování, pro genotypizace vzorků s nízkou kvalitou a kvantitou DNA (např. staré muzejní sběry) bylo rozsáhle diskutováno s přítomnými kolegy, kteří se zabývají obdobným výzkumem. Těchto diskuzí se účastnili i odborníci z hlavní zahraniční partnerské instituce v rámci NextGenProject, tj. z Centre de Biologie et Gestion des Populations v Montpellier ve Francii (L. Granjon, C. Brouat, J.M. Duplantier) - všichni zainteresovaní se shodli, že se jedná o unikátní přístup, který může pomoci rozřešit řadu problémů týkajících se africké biodiverzity, zejména v oblastech, které jsou v současné době nedostupné kvůli nestabilní politické a vojenské situaci. Konkrétní společné projekty revizí některých skupin drobných savců využívající NGS byly domluveny s kolegy z Field Museum v Chicagu (S. Goodman, W. Stanley, J. Kerbis Peterhans), Smithsonian Institution of Natural History ve Washingtonu (M. McDonough) či z Muséum National d´Histoire Naturelle v  Paříži (C. Denys, V. Nicolas, A. Lalis).