CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní stáže - Bratislava (Slovensko)

Ve dnech 15.1.2015 – 15.4.2015 se Radovan Smolinský v rámci projektu NextGenProject: Technologie nové generace v evoluční genetice CZ.1.07/2.3./20.0303, zúčastnil stáže na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovenská republika) za účelem spolupráce na projektu vedeného Mgr. Petrem Mikulíčkem Ph.D.

V průběhu stáže jsem se zúčastnil projektu zaměřeného na genetickou analýzu slepýšů rodu Anguis (Anguidae), který se v současné fázi řešení nyní rozšířil o studium kontaktních zón, hybridizace a genetické struktury populací s aplikací multilokusové metody analýzy mikrosatelitů.

Na začátku stáže jsem byl seznámen s laboratoří, kdy jsem také absolvoval základní trénink týkající se aplikace plánovaných metod. Poté probíhala fáze vlastního projektu kdy jsem pod vedením Mgr. Mikulíčka Ph.D. a jeho spolupracovníků analyzoval již sesbíraná data z různých populaci druhu Anguis fragilis a Pseudopus apodus (Anguidae). Pobyt jsem zakončil studiem a aplikací programů pro populační analýzu.

Jelikož samotný projekt není ukončen, budeme i dále pokračovat v navázané spolupráci, jejíž výsledkem by krom publikace v časopise s IF, měla být i výměna studentů, naplánování společných projektů apod.