CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z workshopu (On Molecular Evolution) - Český Krumlov

 

Ve dnech 25.1.-7.2.2015 se Ondřej Mikula zúčastnil akce 'Workshop on Molecular Evolution 2015' pořádané v Českém Krumlově mezinárodní skupinou evolučních biologů (mj. Walter Salzburger, Basel; M. Matschiner, Oslo; J. Štefka, České Budějovice). Její náplní byl intenzívní sled přednášek a praktických cvičení pokrývajících hlavní témata v analýze molekulární evoluce na úrovni populací (např. šíření a evoluce pathogenů), druhů (např. vytváření druhových stromů) i fylogenticky vzdálenějších linií (např. detekce ortologních genů, datování evolučních divergencí). Na programu byly i obecné přednášky na témata statistická (maximální věrohodnost, Bayesiánská inference) i biologická (evoluce genomu).

Za silnou stránku a hlavní přínos workshopu považuji skutečnost, že mezi přednášejícími byli lidé, kteří se přímo podílí na vývoji příslušných statistických metod a byli jsme proto seznámení s nejnovějšími směry a softwarovými novinkami v oboru. Vzácná bylo samozřejmě také příležitost konzultovat s nimi průběžně nejasnosti, což je tím důležitější, že mezi českými vědci je sice silná komunita uživatelů probíraných metod, ale prakticky zde chybí jejich vývojáři, kteří by jim rozuměli až do technických detailů. Jako zvláště významné hodnotím uvedení technik jako 'fossilized birth-death model' ' a 'SVD quartets', představení softwareového projektu RevBayes a poměrně rozsáhlé uvedení do možností softwaru BEAST.