CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva ze stáže - Berlín (Německo)

Pracovní cesta za účelem izolace různých kmenů myšího cytomegaloviru (MCMV) z buněčných kultur byla uskutečněna ve dnech 12.1.2015 až 6.3.2015. 8 týdnů trvající stáž Jany Těšíkové na hostující organizaci (Robert Koch Institut, Berlín - Oddělení infekčních chorob, Divize 12) probíhala pod vedením Dr. Sebastiana Voigta.

Během pracovní cesty bylo opakovaně využito dvou linií individuálně připravených buněčných kultur myších fibroblastů (3T3 a 10.1 buňky) pro reaktivaci MCMV in vitro ze slinných žláz dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus) odchycených na území ČR a Německa napříč hybridní zónou. Část pokusu o reaktivaci probíhala přímo (položením malých kousků slinných žláz na buněčnou kulturu) a část za využití orgánového homogenátu. Do pokusu bylo zahrnuto celkem 65 orgánů, a to z jedinců, u nichž byla předem zjištěna přítomnost MCMV za pomocí PCR.

Počáteční fáze experimentu byly negativně ovlivněny přítomností bakteriální kontaminace a nepředvídatelností infekce u MCMV získaných z divoce žijících hlodavců. Laboratoř RKI standardně pracuje s laboratorními zvířaty a laboratorními kmeny virů, navíc je zaměřena na práci s krysím cytomegalovirem (RCMV), jehož vlastnosti se od MCMV liší. I přes tyto nepříznivé podmínky se podařilo reaktivovat virus u 13 různých jedinců. Z těchto 13 buněčných kultur, jež vykazovaly cytopatologický efekt v podobě virových plaků, byl opakovaně sklizen supernatant obsahující virové částice. Získané supernatanty byly koncentrovány do menšího objemu a převezeny zpět do ČR k dalším analýzám, především k sekvenaci a zjištění genetické variability přítomného MCMV.