CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z konference - Zürich (Švýcarsko)

Barbora Zemanová s Petrou Hájkovou se zúčastnily konference 1st Annual Meeting in Conservation Genetics, která se konala 28.–30. 1. 2015 na institutu WSL Birmensdorf, Zürich ve Švýcarsku.

Šlo o setkání středoevropských ochranářů, kteří při své práci využívají výsledky genetického výzkumu a výzkumníků, kteří se věnují ochranářské genetice. Celkem bylo přihlášeno 91 účastníků.

Vyslechly jsme plenární přednášky Mike Bruforda a Lukase Kellera a řadu kratších příspěvků o využití genetiky v ochraně evropských i neevropských druhů rostlin a živočichů. Ukázalo se, že v řadě evropských zemí jsou již i v ochranářských projektech poměrně běžně používány high-throughput genetické metody, včetně next-generation sequencing. Navázali jsme cenné kontakty s kolegy; někteří z nich nám předběžně přislíbili účast na ochranářsko-genetických workshopech, které budeme pořád v letošním a v příštím roce v České republice. Účast na konferenci pro nás byla velmi cenná.

Eidg. Forschungsanstalt WSL