CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z workshopů - Český Krumlov

V lednu a počátkem února 2015 se Václav Janoušek zúčastnil dvou na sebe navazujících mezinárodních workshopů (Workshop on Genomics, Workshop on Molecular Evolution) pořádaných v Českém Krumlově.

Cílem účasti na genomickém workshopu bylo seznámení se s novými výpočetními metodami určenými k manipulaci a analýze sekvenačních dat produkovaných sekvenačními technologiemi nové generace (NGS – 454, Illumina, PacBio, Nanopore). Molekulárně evoluční workshop potom poskytnul přehled teorie a nových fylogenetických a populačně genetických metod určených k analýze celogenomických dat opět produkovaných NGS technologiemi. Workshop byl organizovaný na velmi vysoké úrovni s mezinárodní účastí. Pozvaní lektoři představovali špičky v daných oborech.

Oba workshopy probíhaly každý den ve třech tříhodinových blocích s ranním teoretickým blokem and odpoledním a večerním blokem zaměřeným na praktické seznámení s daty a programy. Oba workshopy tak poskytly účastníků velmi detailní vhled do dané problematiky.