CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Bukurešť (Rumunsko)

Josef Bryja se zúčastnil 19.-21.11.2014 mezinárodního zoologického kongresu 6th  Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" organizovaného National History Museum Grigore Antipa, na pozvání ředitele tohoto muzea, dr. Luís Popa. Hostující strana hradila letenku a ubytování, z NextGenProject bylo hrazeno stravování. Konference se konala v hlavním sídle rumunské Akademie věde, kde J. Bryja přednesl plenární přednášku po zahájení kongresu (pro cca 300 lidí), která se týkala využití genetických metod ve studiu biodiverzity afrických savců a patogenů, kterou mohou přenášet.
Dále řídil sympozium "Phylogenetics, Evolution and Systematics". Při návštěvě molekulárně-genetické laboratoře National History Museum Grigore Antipa diskutoval o využití next-generation sequencing v ekologických a evolučních studiích.