CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z konference - Sevilla (Španělsko)

Ve dnech 11. - 15. 11. 2014 se Ondřej Mikula zúčastnil konference „Modern phylogenetic comparative methods“ v Seville (Španělsko) organizované výzkumným ústavem Estación Biológica de Doñana.

Fylogenetické srovnávací metody jsou široce používány k analýze rozmanitých biologických dat posazených do kontextu evolučních vztahů mezi zkoumanými druhy. Zvláště významné je, že tyto metody jsou stále častěji nedílnou součástí fylogenetických rekonstrukcí a některé z nich byly adaptovány pro potřeby vysoce dimenzionálních dat (genomická a další „omická“ data, tvar orgánů, symbiotická seskupení vázaná na konkrétní hostitele). Například stochastické mapování umožňuje datovat mnohočetné genomické změny, fylogenetická logistická regrese analyzuje pravděpodobnost výskytu konkrétní mutace a analýza vzdálenostních matic testuje zda podobnost vzorců genové exprese odráží historickou příbuznost organismů.

Motivací pro účast na této konferenci byla přítomnost několika vůdčích postav v této statistické disciplíně. Nejdůležitější byly z mého pohledu příspěvky T. Hansena, E. Paradise a J. Uyedy, kteří podrobně rozebírali vlastnosti a možné aplikace metody fylogenetických zobecněných nejmenších čtverců, E. Sherratt, která představovala soubor dostupných metod založených na analýzách vzdálenostních matic a L. Revella, který rozebíral problém fylogentického umístění vyhynulých druhů pomocí zástupných dat.