CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Montpellier (Francie)

J. Bryja a T. Aghová byli pozváni na každoroční pracovní workshop týkající se genetického výzkumu hlodavců a jejich parazitů, který se konal na pracovišti hlavního partnera NextGenProject, tj. Centre de Biologie et Gestion des Populations (CBGP) v Montferrier sur Lez ve Francii, 15-16.9.2014.

Na tomto workshopu jsem prezentoval dosavadní výsledky týkající se genetické diverzity jednoho z ekonomicky nejvýznamnějších druhů afrických hlodavců (Bryja et al.: What´s new in the phylogeny of Arvicanthis in Eastern Africa?). Při získávání dat pro tuto práci byly využity postupy optimalizované právě na CBGP (454-minibarcoding). Kromě účasti na workshopu byly diskutovány další možnosti spolupráce zejména při vyžití NGS metod pro detekci patogenů a pro charakterizaci imunitních genů (zejména s M. Galan a N. Charbonnel). Byly rovněž domluveny detaily stáže doktorandky T. Aghové na začátku roku 2015, kdy bude pracovat na společném projektu ve spolupráci s L. Granjon, G. Dobigny a G. Kargoat.