CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Zvolen (Slovensko)

27.-28.8.2014 Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, PhD. (garant projektu) podnikl pracovní cestu do slovenského Zvolenu:

Pracovní cesta navazovala na dlouhodobou spolupráci týkající se využití genetických metod v ochraně přírody, zejména druhové ochraně. První den (27.8.) proběhla diskuze týkající se spolupráce při analýze dat na projektech zaměřených na ochranářskou genetiku velkých savců a ptáků (s prof. L. Paule z Technické univerzity ve Zvoleně) a byl diskutován multilokusový přístup v rekonstrukci fylogeneze unikátní skupiny netopýrů Starého světa z čeledi Megadermatidae (s dr. P. Kaňuchem z Ústavu ekológie lesa SAV; v současnosti je finalizován společný manuskript na toto téma). Druhý den (28.8.) jsem se jako oponent zúčastnil obhajoby disertační práce na Technické univerzitě (P. Klinga: Genetic diversity and differentiation of Western capercaillie (Tetrao urogallus) populations across the Carpathians). Po obhajobě následovala další diskuze na půdě Technické univerzity o využití NGS přístupů v řešení specifických ochranářských otázek (zejména s P. Urbanem z Univerzity Mateje Bella v Banské Bystrici a s A. Krištínem z Ústavu ekológie lesa SAV ve Zvolene).