CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z konference - Lisabon (Portugalsko)

Zpráva z konference - Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Na konferenci Rodens et Spatium v Lisabonu, Portugalsko jsem byla pozvána přednášet v rámci sympózia Rodents on Islands. Toto sympózium organizovali Prof. Jeremy Searle a Dr. Sofia Gabriel. Moje přednáška s názvem „Genetic ark on the Orkney Islands“ byla přijata účastníky konference se zájmem a inspirovala plodnou diskusi. Jednalo se o zjištění, že na základě multilokusových dat z modelového organizmu, hraboše polního, orknejské populace pocházejí z pobřeží dnešní Belgie z neolitické doby. Naše výsledky nepřímo informují o kontaktu, pravděpodobně opakovaném, mezi farmáři z kontinentální Evropy s těmi, kteří žili na ostrovech v Severním moři, v době asi před pěti tisíci lety.V dalším průběhu konference jsem absolvovala sérií rozhovorů s kolegy a vytvářela jsem síť nových kontaktů a potenciálních budoucích spoluprací. Obzvlášť nadějné se jeví rozbíhající se projekty zaměřené na evoluci patogenních jednobuněčných organizmů a virů. Jedná se o spolupráci se zahraničními pracovišti. Očekáváme přednostní využití NGS technik pro tento výzkum.