CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z cesty - Lisabon (Portugalsko)

Zima  Kartavtseva 2014 Lisbon 320x261

 

Ve dnech 28. července až 2. srpna 2014 se prof. RNDr. Jan Zima. DrSc. díky podpoře projektu NextGenProject zúčastnil konference 14th Rodens et Spatium v Lisabonu, Portugalsku. Mezinárodní konference o biologii hlodavců se zúčastnilo asi 250 účastníků ze 40 zemí světa. Pan Zima byl členem mezinárodního Steering Committee konference a řídil sekci Evolution 1. srpna 2014:

V rámci symposia Chromosomal Variation & Evolution in Rodents jsem přednesl zvanou přednášku Chromosomal Evolution in rodents: The Case of Mole Rats, ve které jsem shrnul poznatky o rozmanitosti a diferenciaci karyotypu slepců z podčeledi Spalacinae a navrhl další výzkumné perspektivy využití tohoto významného evolučního modelu, které spočívají zejména v uplatnění technik nové generace sekvenování při studiu divergence a toku genů mezi populacemi (abstrakt přiložen níže). Navázal jsem různé kontakty s odborníky, kteří se o tuto problematiku zajímají a dohodl budoucí spolupráci, případně přípravu společných publikací.

Abstrakt