CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Lisabon (Portugalsko)

IMGP6842 320x240

 

27.7.-2.8.2014 se Mgr. et Mgr. Josef Bryja, PhD. (garant projektu) zúčastnil konfernce 14th Rodens et Spatium - International Conference on Rodent Biology konané v Lisabonu (Portugalsko):

Hlavním cílem zahraniční cesty byla (1) prezentace výsledků genetických analýz na konferenci; (2) organizace speciálního sympozia "Afrian Rodents" a (3) vytvoření sítě spolupracovníků, kteří využívají genomické přístupy zejména při analýze patogenů přenášených hlodavci.

ad 1) vlastní výsledky byly prezentovány formou tří přednášek (Bryja et al., Aghová et al., McDonough et al.) a jednoho posteru (Tiryaki et al.)

ad 2) v rámci konference jsem spolu s portugalskou kolegyní C. Bastos-Silveira zorganizoval speciální sympozium věnované genetickému výzkumu biodiverzity afrických hlodavců a jejich parazitů nazvané "African Rodents". Celkem zde zaznělo 6 přednášek, které shlédlo cca 150 účastníků konference.

ad 3) během konference byly diskutovány možnosti výměny vzorků a zkušeností jednak v oblasti fylogeneze a fylogeografie hlodavců (např. s J. Britton-Davidian, J. Searle, I. Günduz, aj.), ale rovněž při genomických analýzách patogenů přenášených hlodavci (např. G. Heckel, R. Ulrich, aj.). Ve spolupráci s posledně jmenovanými kolegy je nyní připravován projekt do výzvy H2020.