CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z konference - Londýn (UK)

Díky podpoře NextGen projektu se Mgr. Barbora Zemanová, PhD zúčastnila konference First GGBN International Conference on Biodiversity Biobanking (29.6.-3.7.2014, Londýn, UK):

Na konferenci zaměřené na technické problémy zakládání a provozu sbírek materiálu pro pozdější genetické analýzy jsem prezentovala formou posteru záměr Ústavu biologie obratlovců, v.v.i. založit a provozovat sbírku genetických vzorků fauny obratlovců České republiky a také genetických vzorků z dřívějších výzkumných projektů, které jsou na ÚBO uloženy a jež pocházejí z celého světa. Díky této sbírce bude možné efektivně využít dostupné genetické vzorky k výzkumu, který bude většinou založen na genomických analýzách za využití sekvenačních metod dalších generací.