CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Uganda + Kongo

21.5.-14.6.2014 se Mgr. Václav Gvoždík, PhD. zúčastnil zahraniční cesty v Ugandě a Kongu.

Zahraniční pracovní cesta byla realizována s cílem aktivně se zúčastnit dvou mezinárodních vědeckých konferencí: African Amphibian Working Group Meeting v Ruhija, Bwindi NP, Uganda & 1st International Conference on Biodiversity in the Congo Basin, Kisangani, Konžská demokratická republika (DRC). Na konferencích jsem prezentoval výsledky svých výzkumů biodiverzity rovníkové Afriky, kterými se intenzivně zabývám v posledních letech. Celkově jsem byl spoluautor na 7 odborných příspěvcích, z toho u tří jako první autor. V Ugandě jsem prezentoval přednášku na téma „Evolutionary history of Leptopelis tree frogs across the sky island system of Tanzania“, v Kisangani v Konžské demokratické republice pak jako první autor např.: „Sympatry of two species of dwarf crocodile (Osteolaemus tetraspis and O. osborni) in the Republic of the Congo confirmed by the multilocus genetic approach and morphology“. V rámci prezentovaných výzkumů byly aplikovány moderní multigenové přístupy.

Abstrakty všech příspěvků byly publikovány v konferenčních sbornících. Pracovní cesta byla velice přínosná pro networking, navazování nových odborných kontaktů, které jsou v tomto komplikovaném regionu střední Afriky funkční zejména při osobních setkáních, které pak umožní další fungující spolupráci do budoucích výzkumů. Odborné kontakty se podařilo navázat zvláště s výzkumnými pracovníky ‘Centre de Surveillance de la Biodiversité’, Univerzita v Kisangani, DRC a Wildlife Conservation Society – programy Uganda a DRC.