CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva ze zahraniční stáže - Montpellier (Francie)

Stáže v CBGP (The Center for Biology and Management of Populations, Montpellier) 6. 4. – 19. 4. 2014 zúčastnila Mgr.Alena Fornůsková, PhD. Předmětem stáže byla příprava společného projektu s Dr. Nathalie Charbonnel. Připravovaný projekt je zaměřen na analýzu vzorků hlodavců z jihovýchodní Asie a studium variability jejich imunitních genů vzhledem k prevalenci Leptospiry. Financování projektu bude převážně hrazeno ze zdrojů, které má k dispozici Dr. Charbonnel (především laboratorní práce a zpracování dat) a částečně z projektu NextGen (doprava a ubytování během stáže v CBGP). O část nákladů jsem se rozhodla žádat i francouzskou vládu v rámci výzvy projektu BGF (Bourse Gouvernement Francais pro Postdoc). Během stáže jsem prohledávala databázi vzorků, která je v CBGP k dispozici a vybírala jsem vhodný modelový organismus a lokality. Nakonec jsem z rozsáhlé databáze vybrala tři druhy myší (Mus cookii, Mus caroli, Mus cervicolor) ze tří lokalit, kde se prevalence Leptospiry výrazně liší. Celkem tedy bude v projektu zanalyzováno cca 300 zvířat. Dále jsme diskutovali možnosti analýzy dat a rozhodli jsme se pro analýzu snipů u dvou studovaných imunitních genů a dále analýzu exprese těchto genů. S Dr. Charbonnel jsme naplánovaly laboratorní práce na září 2014 s ohledem na zveřejnění výsledků podávaného projektu BGF, který jsem obhajovala před česko-francouzskou komisí 15. 4. přes video konferenci. V příloze rovněž přikládám podaný projekt. Nicméně i v případě zamítnutí žádosti, bude tento společný projekt zrealizován. Závěrem bych ráda poděkovala organizátorům projektu NextGen za podporu, která mi umožnila zúčastnit se velmi produktivní stáže.