CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva ze zahraniční stáže - Cardiff (UK)

1.2.-4.3.2014 se Mgr. Lenka Petráková (PhD studentka, MU Brno) účastnila zahraniční stáže na Cardiff School of Biosciences:

Cílem zahraniční stáže bylo získat nové vědomosti o Ion Torrent sekvenování a naučit se v praxi postupy pro přípravu vzorků a analýzy získaných dat během studietrofické specializace pavouků rodu Ammoxenus.

U těchto pavouků se předpokládá, že jsou specialisté na lov termitů. Vzhledem k tomu, že toto tvrzení je založeno na přímém pozorování, které může být obtížné u těchto krypticky žijících predátorů, je efektivnější potvrdit celou šířku jejich potravní niky pomocí analýzy fragmentů DNA kořisti v jejich trávicím traktu. Metody NGS umožní získat obrovské množství sekvencí a odhalit tak druhové spektrum kořisti.

 Stáž hodnotím jako velice přínosnou. Naučila jsem se nové přístupy ke stanovování trofické niky, seznámila jsem se s programy na vyhodnocování sekvenačních dat a mohla diskutovat  problematiku své studie s uznávanými odborníky na dané téma. V současné době připravuji manuskript.