CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva ze semináře - Sychrov (ČR)

Ve dnech 6.-7. 5.2014  se Mgr. Olga Růžičková zúčastnila dvoudenní vzdělávací akce "Sympozium Sychrov 2014 - Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu".

Program prvního dne se skládal z přednášek týkajících se převážně programu Horizon 2020. Velmi přínosná byla například přednáška JUDr. Kratěnové, která podrobně osvětlila přístup "Open Access" v H2020.

Druhý den se konal kurz "Jak připravit a realizovat projekt v Horizon 2020" - zkušený lektor předal mnoho osobních zkušeností a tipů jak přistupovat k psaní projektové žádosti a realizaci projektu evropského "rozměru". Výhodou byl malý počet účastníků, takže byl poměrně velký prostor na diskusi o nejrůznějších aspektech přípravy projektu a kurz byl díky tomu více interaktivní. Sympozium přispělo dalším dílem k lepšímu porozumění a orientaci v programu H2020. Na základě této a předchozích akcí s tématikou H2020, kterých se Olga Růžičková v rámci projektu Next Gen zúčastnila, připravuje na červen 2014 přednášku pro vědecké kolegy na ÚBO ve Studenci, aby načerpané vědomosti a zkušenosti co nejefektivněji předala dále.