CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z konference - Belfast, UK

V rámci projektu NextGen byla podpořena účast prof. RNDr. Miloše Macholána, CSc. na konferenci 11th International Mammalogical Congress konající se 11.-16.8.2013 v Belfastu, UK.

Na konferenci byl zde prezentován poster s názvem Genomika introgrese přes druhovou bariéru: půl milionu SNP napříč evropskou hybridní zónou domácích myší:

Pochopení speciace jako procesu narození a smrti vyžaduje studium nejen zachování druhových bariér („speciační geny“), ale také sil, které tyto bariéry prolamují („antispeciační geny“). Jako přírodní experiment ke studiu těchto sil používáme evropskou hybridní zónu domácích myší.  Jestliže je hustota SNP markerů na rekombinační mapě hustá, nelze tyto markery považovat za sérii nezávislých lokusů, ale měly by se analyzovat v rámci Fisherova znázornění výsledku genetického mísení a rekombinace: jako bloky DNA ancestrálního původu podél genomu a pozice styčných bodů mezi nimi (vzniklých rekombinací), tj. tam, kde se bloky odlišného původu střídají. Kaskády bloků o různé velikosti umožňují odlišit ancestrální a introgresní polymorfismus. Spektra velikostí introgresních bloků umožňují odvodit dobu uplynulou od sekundárního kontaktu. Geografickou analýzou odlehlých hodnot (outlierů) můžeme identifikovat oblasti genomu spojené s introgresí „antispeciačních“ genů přes druhovou bariéru. Proniknutí do podstaty tohoto procesu zlepšuje naše chápání nejen druhové bariéry myší, ale také toho, jak tato bariéra může přirozeným způsobem zanikat.