CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Český Krumlov

6.-19.1.2013 se v Českém Krumlově konal Worshop on Genomics, kterého se zúčastnil také Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D. Během workshopu se seznámil s novými softwary pro assembly genomických dat, s analýzou metagenomických datasetů a rovněž s novými pokroky v transkriptomice a populační genomice. Podařilo se také navázat kontakty s kolegy ze zahraničních pracovišť zabývající se podobnou problematikou.