CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Mannheim, Německo

Ve dnech 19.-22.11.2012 se Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D. (zodpovědný za analýzu dat NextGen projektu) zúčastnil bioinformatického kurzu GS Software Summer School. Předmětem výuky byly pokročilé uživatelské dovednosti při analýze 454 dat (manipulace s .ssf soubory, analýza genetické variability, analáza resekvenačních experimentů). Tyto dovednosti jsou zcela zásadní pro analýzu dat získanách pomocí sekvenčníéch technologií nové generace.