CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Montpellier, Paříž, Francie

Ve dnech 23.-29.9.2012 v rámci pracovní cesty do Francie Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (garant projektu) navštívil Centre de Biologie et Gestion des Populations v Montpellier, kde se setkal a disktoval s pracovníky, kteří se dlouhodobě zabývají použitím metod NGS sekvenování k analýze amplikonů. Byla diskutována také případná účast Ústavu biologie obratlovců v připravovaném evropském projektu.

Dále navštívil Museum National d'Histoire Naturelle v Paříži, kde se setkal s předními odborníky v oblasti evoluce a taxonomie afrických hlodavců. Jednali o podmínkách budoucí spolupráce, zejména při využití sbírkových materiálů k pyrosekvenčním analýzám.