CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Uppsala, Švédsko

  

Ve dnech 11.-18. 10. 2012 absolvovala Tereza Králová (Ph.D. studentka, Ústav biologie obratlovců, pracoviště Studenec) pracovní cestu do Uppsaly (Švédsko) za účelem setkání s Mgr. Martou Promerovou, Ph.D. momentálně působící na místní Uppsala Universitet.

Předmětem návštěvy bylo předání dat z 454-pyrosekvenování MHC regionu hýla rudého (Carpodacus erythrinus), konzultace a jejich analýza. Výsledky budou publikovány během roku 2013. V rámci pobytu proběhlo i setkání s Reto Burrim, odborníkem na MHC oblast u ptáků. Tato návštěv mimo jiné přispěla i k dokončení společné publikace týkající se popisu MHC II u koroptve polní (Perdix perdix)1.

1 Promerová M, Králová T, Bryjová A, Albrecht T, Bryja J (submitted) MHC class IIB polymorphism in the Grey partridge (Perdix perdix) is shaped by selection, recombination and gene conversion.