CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z pracovní cesty - Montpellier (Francie)

J. Bryja a T. Aghová byli pozváni na každoroční pracovní workshop týkající se genetického výzkumu hlodavců a jejich parazitů, který se konal na pracovišti hlavního partnera NextGenProject, tj. Centre de Biologie et Gestion des Populations (CBGP) v Montferrier sur Lez ve Francii, 15-16.9.2014.

Na tomto workshopu jsem prezentoval dosavadní výsledky týkající se genetické diverzity jednoho z ekonomicky nejvýznamnějších druhů afrických hlodavců (Bryja et al.: What´s new in the phylogeny of Arvicanthis in Eastern Africa?). Při získávání dat pro tuto práci byly využity postupy optimalizované právě na CBGP (454-minibarcoding). Kromě účasti na workshopu byly diskutovány další možnosti spolupráce zejména při vyžití NGS metod pro detekci patogenů a pro charakterizaci imunitních genů (zejména s M. Galan a N. Charbonnel). Byly rovněž domluveny detaily stáže doktorandky T. Aghové na začátku roku 2015, kdy bude pracovat na společném projektu ve spolupráci s L. Granjon, G. Dobigny a G. Kargoat.

Zpráva z pracovní cesty - Roscoff (Bretaň, Francie)

6.-10.9.2014 se Wasimuddin, Ph.D. účastnil  CNRS konference konané ve francouzském městě Roscoff (Bretaň):

The broad topic of CNRS conference entitled as “Infectious diseases as drivers of evolution: the challenge ahead held at Roscoff (Brittany), France from September 6-10, 2014” was host-pathogen interaction and evolution. I presented there a poster showing contrasting genetic structure of two parasite species, Syphacia obvelata (Oxyuridae) and Trichuris muris (Trichuridae) from European House Mouse Hybrid Zone (HMHZ). The genetic structure of parasites was analysed using both mitochondrial and microsatellite markers. For this purpose, microsatellites markers were developed using Next Generation Sequencing (NGS) approach. The poster described very important findings about new pathogen genotypes evolution and presence of hybrid worms in HMHZ. The poster was well discussed and appreciated by scientific community. I also attended lectures and visited posters from other researchers, which widen my knowledge and gave me new ideas about the field.

In this concern, I would like to thank to NextGenProject (CZ.1.07/2.3.00/20.0303) for providing me travel support to attend this conference, which was a great success.

Zpráva z pracovní cesty - Zvolen (Slovensko)

27.-28.8.2014 Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, PhD. (garant projektu) podnikl pracovní cestu do slovenského Zvolenu:

Pracovní cesta navazovala na dlouhodobou spolupráci týkající se využití genetických metod v ochraně přírody, zejména druhové ochraně. První den (27.8.) proběhla diskuze týkající se spolupráce při analýze dat na projektech zaměřených na ochranářskou genetiku velkých savců a ptáků (s prof. L. Paule z Technické univerzity ve Zvoleně) a byl diskutován multilokusový přístup v rekonstrukci fylogeneze unikátní skupiny netopýrů Starého světa z čeledi Megadermatidae (s dr. P. Kaňuchem z Ústavu ekológie lesa SAV; v současnosti je finalizován společný manuskript na toto téma). Druhý den (28.8.) jsem se jako oponent zúčastnil obhajoby disertační práce na Technické univerzitě (P. Klinga: Genetic diversity and differentiation of Western capercaillie (Tetrao urogallus) populations across the Carpathians). Po obhajobě následovala další diskuze na půdě Technické univerzity o využití NGS přístupů v řešení specifických ochranářských otázek (zejména s P. Urbanem z Univerzity Mateje Bella v Banské Bystrici a s A. Krištínem z Ústavu ekológie lesa SAV ve Zvolene).

 

Zpráva z konference - Lisabon (Portugalsko)

Zpráva z konference - Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Na konferenci Rodens et Spatium v Lisabonu, Portugalsko jsem byla pozvána přednášet v rámci sympózia Rodents on Islands. Toto sympózium organizovali Prof. Jeremy Searle a Dr. Sofia Gabriel. Moje přednáška s názvem „Genetic ark on the Orkney Islands“ byla přijata účastníky konference se zájmem a inspirovala plodnou diskusi. Jednalo se o zjištění, že na základě multilokusových dat z modelového organizmu, hraboše polního, orknejské populace pocházejí z pobřeží dnešní Belgie z neolitické doby. Naše výsledky nepřímo informují o kontaktu, pravděpodobně opakovaném, mezi farmáři z kontinentální Evropy s těmi, kteří žili na ostrovech v Severním moři, v době asi před pěti tisíci lety.V dalším průběhu konference jsem absolvovala sérií rozhovorů s kolegy a vytvářela jsem síť nových kontaktů a potenciálních budoucích spoluprací. Obzvlášť nadějné se jeví rozbíhající se projekty zaměřené na evoluci patogenních jednobuněčných organizmů a virů. Jedná se o spolupráci se zahraničními pracovišti. Očekáváme přednostní využití NGS technik pro tento výzkum.