CZ.1.07/2.3./20.0303

Zpráva z minikonference VYUŽITÍ NEXT-GENERATION SEQUENCING V EVOLUČNÍ EKOLOGII A SYSTEMATICE

Dne 5.2.2013 od 13:00 proběhla na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze Mikroevoluční minikonference IV. Minikonference je pravidelné mezioborové neformalní setkaní studentů a vědců, které si klade za cíl umožnit výměnu převážně metodických poznatků mezi katedrami a ústavy AV ČR. 

 

Byla to již v pořadí čtvrtá minikonference a tentokrát na téma Využití next-generation sequencing v evoluční ekologii a systematice. V rámci této minikonference proběhlo 6 krátkých přednášek týkající se mikroevoluce, především pomocí molekulárních metod, 2 z toho byly přednášeny členy NextGen Team.

 

Libor Mořkovský přednášel na téma Jak navrhnout 1 000 primerů z 10 000 000 pyrosekvencí? a Jakub Kreisinger prezentoval Diversitu gastrointestinální mikrobioty v divoké populaci a inbredních liniích myši domácí.

Minikonference se zúčastnilo 50 účastníků.

 

Mikroevoluční minikonference IV.

(setkání molekulárních botaniků, ekologů, parazitologů a zoologů)

 

Využití next-generation sequencing v evoluční ekologii a systematice

 

Zveme vás na odpolední neformální setkání studentů a pracovníků PřF věnujících se studiu mikroevoluce v širokém slova smyslu, především pomocí molekulárních metod (od fylogeografie přes studium evolučních mechanismů po populační genetiku).

 

Minikonference

13:05 – 13:25 Zuzana Starostová (kat. zoologie): Sekvenování mitochondriálníích genomů obratlovců pomocí GS Junior System

13:25 – 13:45 Libor Mořkovský (kat. zoologie): Jak navrhnout 1 000 primerů z 10 000 000 pyrosekvenci?

13:45 – 14:05 Jakub Kreisinger (kat. zoologie): Diversita gastrointestinání mikrobioty v  divoké populaci a inbredních liniích myši domácí

14:05 – 14:25 přestávka

14:25 – 14:45 Adam Petrusek (kat. ekologie): Využití amplikonového sekvenování pro analýzu populační struktury mikroparazita perlooček

14:45 – 15:05 Eliška Záveská (kat. botaniky): Amplikonové sekvenování jaderných genů u polyploidů a fylogeneze rodu Arabidopsis

15:05 – 15:15 Tomáš Fér (kat. botaniky): Genome skimming přístup při řešení fylogenetických problémů v čeledi Zingiberaceae

 

Kde: Ekologická posluchárna B2P, V7, podkroví

Kdy: úterý 5. 2. od 13:00, nejdéle do 15:30

 

 

 

Zpráva ze semináře NEXT-GENERATION SEQUENCING V MOLEKULÁRNÍ EKOLOGII A ZOOLOGII

 

Dne 6.9.2012 proběhl v rámci Mohelno Summer School (organizováno v rámci projektu OPVK PROVAZ) seminář o principech a využití next-generation sekvenování v evoluční genetice, molekulární ekologii a zoologii.

Semináře se zúčastnilo 14 studentů a akademických pracovníků.

Přednášela Dagmar Čížková.

 

 

 

P1120458

Zpráva ze semináře NEXT GENERATIN SEKVENOVÁNÍ A JEHO APLIKACE V ZOOLOGICKÉM VÝZKUMU

 

Dne 15.11.2012 v 15:00 proběhl na Ústavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně - Řečkovicích vertebratologický seminář NEXT GENERATION SEKVENOVÁNÍ A JEHO APLIKACE V ZOOLOGICKÉM VÝZKUMU.

Úvodní teoretická část byla věnována aplikacím next generation sekvenování v zoologickém výzkumu a v druhé části byl představen výzkum věnovaný diverzitě střevní mikroflóry u myši domácí provedený pomocí 454 sekvenování bakteriální 16S RNA.

Přednášela Dagmar Čížková a Jakub Kreisinger.

 

 seminar 15 11