CZ.1.07/2.3./20.0303

NextGen Team - 1.klíčová aktivita

 

Hlavní klíčovou aktivitou projektu je vytvoření pracovní skupiny NextGen Team a ustavení její činnosti na pracovišti Ústavu biologie obratlovců ve Studenci, Akademie věd České republiky. Práce týmu je zaměřena na využití moderních high-throughput (HT) technologií (tzn. především next-generation sekvenování a mikročipů) pomocí genomických a transkriptomických přístupů, stejně jako zpracování obsáhlých multilokusových dat jiného než HT typu (např. obsáhlé mikrosatelitové sety).

 

NextGen Team je zaměřen na dva aspekty využití HT technologií:

(1) experimentální design,

(2) analýzu dat.

 

Tematicky je práce týmu soustředěna do molekulárně-genetických oblastí zoologického výzkumu, zejména molekulární ekologie, evoluční a populační genetiky a ochranářské genetiky. Důraz je kladen také na spolupráci se zahraničím (viz druhá klíčová aktivita NextGen Net).

Činnost celé skupiny koordinuje garant projektu, doc. Josef Bryja, Ph.D., který je zároveň vedoucím detašovaného pracoviště Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. Vědecká práce členů týmu je soustředěna kolem zahraničního experta Stuarta Bairda, Ph.D., který má rozsáhlé zkušenosti s HT technologiemi. Tyto zkušenosti předává vědeckým pracovníkům projektu a to formou osobních konzultací a společnou prací na vědeckých projektech.

Vědecké pracovní pozice jsou soustředěny na experimentální design (Mgr. Dagmar Čížková, Mgr. Eva Holánová), analýzu dat (Mgr. Václav Janoušek, Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D., Mgr. Eva Holánová) a na práci informatika (Mgr. Libor Mořkovský). V roce 2013 se do týmu začlení také post-doc po návratu z ciziny (Adam Konečný). Laboratorní práce jsou zajišťovány techničkou projektu (Mgr. Petra Rabušicová). Poradenství při podávání žádostí o VaV projekty má na starosti manažerka vědeckých projektů (Mgr. Olga Růžičková). Administrativní podpora je zajišťována administrátorkou projektu (Mgr. Jana Komárková) a ekonomickou manažerkou projektu (Ing. Kateřina Prokopová).

 Schéma týmu

                       

Kromě samotné vědecké činnosti je náplní práce členů NextGen Teamu také předávání nabytých zkušeností studenům a akademickým pracovníkům v ČR (s výjimkou studentů a pracovníků s pražskou afiliací). Toto se děje formou OSOBNÍCH KONZULTACÍ na téma experimentálního designu a analýzy HT dat, přednášením na SEMINÁŘÍCH a ŠKOLENÍM STUDENTŮ magisterského, bakalářského a doktorandského studia.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat Dagmar Čížkovou (dejsha@seznam.cz).