CZ.1.07/2.3./20.0303

NextGen Net - 2.klíčová aktivita

 

Druhá klíčová aktivita NextGen Net je věnována rozvíjení spolupráce se zahraničními institucemi, které se problematice využití HT technologií věnují. V rámci projektu je dojednána intenzivní spolupráce se dvěma zahraničními pracovišti, která patří mezi evropskou špičku ve využívání HT technologií v nemedicínské molekulární genetice, s francouzským „The Center for Biology and Management of Populations, CBGP“ a polským „Institute of Environmental Sciences, Jagellonian University“. Počítíme s navázáním spolupráce také s dalšími evropskými pracovišti.

 

Spolupráce se zahraničím bude probíhat na 4 úrovních:

 

A) kratší návštěvy členů NextGen Teamu na zahraničních pracovištích (do 1 měsíce)

Tyto krátkodobé pobyty budou mít za cíl především konzultace se zahraničními odborníky, co se týče experimentálního designu a analýzy HT dat a také přípravu společných projektů a publikací. Členové tymu budou mít také v kompetenci dojednání stáží pro ostatní vědecké pracovníky a studenty.

 

B) stáže vědeckých pracovníků a studentů na zahraničních pracovištích (do 3 měsíců)

Bude se jednat o stáže dalších vědeckých pracovníků Ústavu biologie obratlovců (ÚBO) a studentů školených na ÚBO na zahraničních pracovištích. V mimořádných případech však bude možné na stáž vyslat i studenty/pracovníky “mimo ÚBO”, kteří nemají pražskou afiliaci. Účelem těchto stáží bude praktické seznámení pracovníků a studentů s HT postupy, půjde o konkrétní práci na konkrétních projektech, ať už co se týče přípravy vzorků, tak i analýzy dat.

 

C) mezinárodní workshop na téma využití HT technologií v molekulární ekologii

V roce 2014 bude uspořádán mezinárodní workshop, který bude zaměřen na využití HT technologií v molekulární ekologii a evoluční a ochranářské genetice. Tento workshop se bude konat na území ČR, nicméně organizován bude ve spolupráci se zahraničními spolupracujícími institucemi, které se budou podílet na programu (přednášky a  praktická cvičení). Účast na workshopu bude nabídnuta zaměstnancům a studentům ÚBO, ale i studentům a akademickým pracovníkům z jiných (kromě pražských institucí).

 

D) účast na mezinárodních workshopech, letních školách a konferencích

Zájemcům z řad vědeckých pracovníků a studentů ÚBO, ale i studentům a akademickým pracovníkům z jiných (kromě pražských) institucí bude hrazena účast na zahraničních konferencích a workshopech, které budou zaměřeny na HT technologie a analýzu obtížných multilokusových dat. Cílem této dílčí aktivity je navazování nových kontaktů se zahraničím, které by mohly vést k uzavření dalších spoluprací, a prezentace a diskuze konkrétních HT a multilokusových výsledků v mezinárodním měřítku.